pokerking - Vào website game chính thức vn86

Menu

Trung tâm Công nghệ Địa chất Khoáng sản và Môi trường

Trung tâm địa chất khoáng sản và môi trường chuyên hỗ trợ đo đạc lập bản đồ địa chính, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và cung cấp dịch vụ tư vấn quan trắc phân tích môi trường.

TRUNG TÂM  ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN VÀ MÔI TRƯỜNG

         

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của nghành công nghiệp khai khoáng và chế biến Khoáng sản trong nước cũng như trên thế giới. Nhà nước, Doanh nghiệp, công chúng ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường, đến phát triển bền vững và cải tiến phương thức quản lý phát triển sao cho hài hòa với lợi ích môi trường. Chính vì vậy đã đòi hỏi trong quá trình thực hiện các dự án khai thác và chế biến Khoáng sản hàng loạt các yêu cầu về thủ tục trình tự quan trọng bắt buộc phải thực hiện như đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường; quan trắc phân tích môi trường. Tìm kiếm, khảo sát, thăm dò, khoan thăm dò, đánh giá kết quả khảo sát thăm dò khoáng sản. Lập dự án, phương án kỹ thuật khai thác khoáng sản. Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khai thác, tổ chức thăm dò ...  Do đó tất yếu phải có đơn vị chuyên môn có đủ năng lực, tư cách pháp nhân để làm tư vấn và dịch vụ thực hiện các yêu cầu, nhu cầu của các dự án hiện nay.

 

Chính vì vậy pokerking chúng tôi đã quyết định thành lập Trung tâm địa chất Khoáng sản và Môi trường, từ khi thành lập đến nay trung tâm đã thu hút được các chuyên gia, kỹ sư chuyên ngành giỏi về địa chất công trình Khoáng sản, khai thác Khoáng sản, môi trường, quản lý đất đai ….và kết quả Trung tâm là đơn vị đã được đánh giá rất cao về chất lượng tư vấn, dịch vụ và thời gian tiến độ thực hiện các dự án, công trình đã triển khai thực hiện.

 

Trung tâm địa chất Khoáng sản và Môi trường nhận làm Dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường; Dịch vụ tư vấn quan trắc phân tích môi trường. Tìm kiếm, khảo sát, thăm dò, khoan thăm dò, đánh giá kết quả khảo sát thăm dò khoáng sản. Lập dự án, phương án kỹ thuật khai thác Khoáng sản. Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Khai thác, tổ chức thăm dò, xây dựng cơ bản mỏ với chất lượng phục vụ tốt nhất giá cả hợp lý  ./.