Các thành tích đạt được

Các thành tựu của Công ty đã đạt được:

 

Năm 2017, đơn vị nhận Giấy khen Đơn vị đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế do Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang trao tặng. Cũng trong năm này, đơn vị nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” do Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang trao tặng.

Năm 2018, đơn vị nhận Bằng khen “Đơn vị đã có thành tích trong hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017-2018”; Giấy khen Đơn vị đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Nông thôn mới xã Thái Bình năm 2018.

Năm 2019, đơn vị vinh dự nhận bằng khen: Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng; Danh hiệu và giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu lần thứ III, năm 2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang; Bằng khen Đơn vị đã có nhiều thành tích trong việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, công tác an sinh xã hội trong 03 năm 2017, 2018, 2019; Giấy khen Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019 của Ban chấp hành Liên đoàn lao động thành phố Tuyên Quang.

Năm 2020, đơn vị nhận Bằng khen Đơn vị đã có thành tích tiêu biểu trong việc tạo điều kiện cho hoạt động Công đoàn và quan tâm chăm lo đối với người lao động của Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang; Giấy khen Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Công đoàn giai đoạn 2015-2020 của Ban chấp hành liên đoan lao động thành phố Tuyên Quang cấp.

Năm 2021, đơn vị nhận Bằng khen Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Bằng khen Đơn vị đã có thành tích tiêu biểu trong công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2022, đơn vị được trao tặng Bằng khen Đơn vị đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang năm 2021; Bằng khen Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang năm 2021; và Bằng khen Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2022.

Các bài viết khác