Những Thành Tích Đạt Được Của Công Ty Lâm Sản Và Khoáng Sản Tuyên Quang

Sau hơn 22 năm hình thành và phát triển với tư duy sáng tạo, mạnh dạn đổi mới và nỗ lực không ngừng, cùng với quyết tâm của toàn doanh nghiệp Công ty Lâm Sản và Khoáng Sản Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, thực hiện tốt các nghĩa vụ với nhà nước và trở thành doanh nghiệp hàng đầu Tuyên Quang. Đóng góp thiết thực trong công tác phát triển kinh tế, ổn định An ninh-Chính trị của địa phương. Tập thể CBCNV Công ty Lâm Sản và Khoáng Sản Tuyên Quang  đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng xứng đáng.

1.Bằng khen thành thích hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017-2018.

Công ty Lâm Sản và Khoáng Sản Tuyên Quang là doanh nghiệp trực tiếp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về lâm sản và khoáng sản. Qua nhiều năm hoạt động, công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp lâm sản và khoáng sản của tỉnh Tuyên Quang. Danh hiệu này vừa khẳng định được tầm chiến lược, năng lực quản lý của lãnh đạo vừa là động lực, là tấm gương để mọi CBCNV học tập và nỗ lực phấn đấu trong công việc.

 

Bằng khen thành thích hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017-2018.

 

                                   

2.Giấy khen CĐCS công ty CP Lâm Sản và Khoáng Sản Tuyên Quang có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Công đoàn giai đoạn 2015-2020.

Bằng những cách làm hay, những giải pháp cụ thể, thời gian qua,  tổ chức công đoàn của công ty lâm sẩn và khoáng sản Tuyên Quang đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, tạo được niềm tin cho công đoàn viên tại đơn vị.

 

Giấy khen CĐCS công ty CP Lâm Sản và Khoáng Sản Tuyên Quang có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Công đoàn giai đoạn 2015-2020.

3. Bằng khen CĐCS công ty CP Lâm sản và khóang sản Tuyên Quang có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2017 và 2018.

Công ty CP Lâm Sản và Khoáng Sản Tuyên Quang liên tiếp được Ban chấp hành liên đoàn lao động thành phố Tuyên Quang trao tặng bằng khen, giấy khen trong phong trào thi đua “ Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2017 và 2018.

 

Giấy khen phong trào thi đua “ Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2017.

 

Bằng khen  phong trào thi đua “ Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2018.

Các bài viết khác