Nhà máy gạch tuynel chất lượng cao Viên Châu - Tuyên Quang an toàn để sản xuất - sản xuất phải an toàn

Là đơn vị chuyên sản xuất gạch tuynel chất lượng cao, trong thời gian gần đây nhà máy gạch Tuynel Viên Châu - Tuyên Quang  không chỉ đẩy mạnh sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn thực hiện

 

 

Trong môi trường sản xuất với nhiều máy móc thiết bị sản xuất hiện đại, tai nạn lao động có thể xảy ra nếu như công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động không được quan tâm chú trọng. Với phương châm “ An toàn để sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn” những năm qua nhà máy gạch Tuynel Viên Châu luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động về các biện pháp đảm bảo an toàn trong sản xuất, phòng ngừa tai nạn lao động, và ký cam kết thi đua sản xuất an toàn đối với 100% người lao động trong nhà máy. Đối với đội ngũ công nhân lao động mới vào làm việc, nhà máy đều  hướng dẫn quy trình vận hành của máy móc thiết bị, các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản giúp cho đội ngũ công nhân làm chủ được máy móc thiết bị, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Với việc quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, nhà máy chưa có vụ tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra, giúp người lao động yên tâm sản xuất.  Cùng với đó, các chính sách về tiền lương, bảo hiểm, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được nhà máy quan tâm, chú trọng, đảm bảo cho người lao động có thể yên tâm gắn bó lâu dài tại đây.

 

Các bài viết khác