Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu

Hệ thống gồm 25 cửa hàng xăng dầu: An Khang, Kim Phú, Tân Hà... (đang tiếp tục mở rộng). Chúng tôi cam kết chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, dịch vụ chu đáo, Phục vụ 24/7. Có triết khấu,...

 

1. Cây xăng An Khang

Địa chỉ: Đi Bình Ca, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang


2. Cây xăng Bình Xa

Địa chỉ: xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang


3. Cây xăng Hào Phú

Địa chỉ: xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


4. Cây xăng Kiến Thiết 

Địa chỉ: xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


5. Cây xăng Kim Phú

Địa chỉ: Quốc lộ 37, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


6. Cây xăng Sơn Dương

Địa chỉ: xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


7. Cây xăng Tân Long

Địa chỉ: xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang


8. Cây xăng Thương Ấm

Địa chỉ: xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


9. Cây xăng Tú Thịnh

Địa chỉ: Quốc lộ 2C, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


10. Cây xăng Văn Phú

Địa chỉ: chợ Văn Phú, thôn Đồng Mụng, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


11. Cây xăng Ngọc Hội

Địa chỉ : Thôn Nà Ngà, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang


12. Cây xăng Yên Nguyên

Địa chỉ : thôn Trục Trì, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang


13. Cây xăng Vĩnh Phú

Địa chỉ : Khu 2, xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Các bài viết khác